Łata drogowa Jazon (Łata mechaniczna Jazon)

Budowa dróg, ulic, chodników lub parkingów wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiednich maszyn i urządzeń. Łata drogowa Jazon jest niezwykle pomocna w profilowaniu poszczególnych warstw podbudowy.

Jazon łata drogowa fot.1Jazon łata drogowa fot.1 

Łata drogowa Jazon zbudowana została do ściągania tłucznia, grysu, żwiru, piasku itp. materiałów używanych do budowy dróg, chodników i parkingów. Do przeciągania łaty niezbędna jest maszyna typu koparko-ładowarka lub ładowarka.

Jazon łata drogowa fot.2Jazon łata drogowa fot.2

Technika użycia:

Przy budowie dróch i chodników łatę prowadzi się po uprzednio ustawionych i obmurowanych krawężnikach.

Do szalowania krawężników polecam szalunek ślizgowy Jazon.

Przy budowie placów łatę prowadzi się po prowadnicach lub (przy krawędzi) z jednej strony po krawężnikach, a z drugiej po prowadnicach.

Prowadnice to po prostu belki stalowe z profili zamkniętych o przekroju ok 6 x 4 cm lub większym.

Regulacja wysokości łaty w stosunku do górnej powierzchni krawężnika (belki) za pośrednictwem systemu ustawienia wysokości z dwóch stron łaty.

Zakres regulacji równy jest wysokości krawężnika drogowego. Na życzenie może być zwiększony.

Jazon łata drogowa fot.3Jazon łata drogowa fot.3

Łata drogowa w pracy:

Łata mechaniczna Jazon występuje w dwóch wykonaniach, które różnią się długościami roboczymi. Na życzenie kupującego może zostać wykonana łata krótsza od standardowych lub dłuższa.

Dana techniczne:

  • Szerokość robocza:
  • model LM7.5: 4500-7500 mm
  • model LM6.5: 4000-6500 mm
  • Zakres regulacji: skokowo co 250 mm
  • Regulacja kąta do profilowania daszkowego: 0-5o
  • Szerokość całkowita: odpowiednio LM7.5, LM6.5 - 8100 mm, 7100 mm
  • Ciężar własny: odpowiednio LM7.5, LM6.5 - 385 kg, 380 kg
  • Zakres dostawy: kompletna gotowa do użycia, z zestawem narzędzi montażowych, kpl. lin do przeciągania

Link do strony sklepu: Łata drogowa 7,5m

Link do strony sklepu: Łata drogowa 6,5m

Jazon łata drogowa fot.4Jazon łata drogowa fot.4

Solidna budowa, łatwość użycia, nowoczesny wygląd, szybki montaż i demontaż i co najważniejsze szybkie, dokładne i bezproblemowe niwelowanie poszczególnych warstw podbudowy do budowy drogi lub chodnika - taka jest łata mechaniczna Jazon.

Jazon łata drogowa fot.5 Jazon łata drogowa fot.5

Nie ukształtowało się jeszcze jednolite słownictwo stąd można spotkać kilka określeń tych urządzeń: łata mechaniczna Jazon, łata drogowa Jazon, łata profilująca Jazon, łata zgarniająca Jazon lub łata do profilowania Jazon.

Niezależnie od powyższego - pod każdą nazwą - dostarczymy tą samą, niepowtarzalną, rewelacyjną łatę drogową Jazon.

Bardzo serdecznie zapraszam

Łata drogowa Jazon - przewożenie na palcu budowyŁata drogowa Jazon - przewożenie na palcu budowy

Jan Głuszczuk artykuł z dn. 10.03.13 r.